19:20 | Dnes je středa 14.04.21 | Svátek má VincencPošli přání

Muzeum Vysočiny Jihlava

04.12.2015 - V pátek 4. prosince se v 17:00 uskuteční vernisáž XII. ročníku fotografické soutěže Photographia natura 2015.
Během vernisáže proběhne vyhodnocení soutěže, budou předány ceny autorům nejlepších fotografií a bude vyhlášeno téma pro rok 2016.
Tiskovou zprávu s výsledky soutěže zveřejníme po slavnostním vyhlášení...


Přijměte pozvání do třešťského muzea, ve čtvrtek 3. prosince zde začíná výstava s názvem Žebrání zakázáno, která připomene dějiny špitálů, chudobinců a domova důchodců v Třešti. Výstava trvá od 3. 12. do 2. 2. 2016
Na konci Váňovské ulice v Třešti kdysi stával špitál, později chudobinec a po válce zde byl zřízen domov důchodců.
Tématem sociální péče a dějinami pomoci nejchudším, potřebným a starým občanům se zabývá výstava s názvem Žebrání zakázáno, která je k vidění v muzeu až do 2. února 2016. Druhý třešťský chudobinec byl v dnešní Partlicově ulici a své špitály a chudobince měli
i Židé. Péče o nemajetné, nesvéprávné občany, osiřelé a opuštěné děti, nemocné a přestárlé se v průběhu let měnila a z kompetence církve se postupně zcela přesunula do státní sféry. Výstava nabídne i celou řadu zajímavých fotografií, např. v minulosti v Třešti známé Marie Trojanové zvané Malena, která se živila žebrotou a žila v třešťském chudobinci, stejně jako Jana Keprta, který místo žebrání hrál na flašinet a k tomuto účelu měl i úředně vystavenou licenci, i když se prakticky jednalo o skrytou formu žebrání. Později v přebudovaném chudobinci, který od konce války sloužil jako domov důchodců, bydleli např. bratři Krčové. Dodnes si na ně mnozí ve městě pamatují a ví, že si přivydělávali podomním prodejem hrábí, košťat, košíků či džberů. Můžete se na ně podívat kdykoliv, najdete je jako darovníky v betlému Jana Stránského ve stálé muzejní expozici, ale tentokrát je uvidíte i na řadě dosud nepublikovaných fotografií.
Výstava Žebrání zakázáno mohla vzniknout i díky daru Lady Kovářové, která do muzejních sbírek věnovala kroniku a fotoalbum z pozůstalosti vedoucí domova důchodců - Boženy Vávrů. Portréty obyvatel domova a momentky ze života pořizoval Jaroslav Pokorný z Brna, který sem pravidelně jezdil za svojí matkou. Srdečně vás zveme k návštěvě.


Dále vás zveme na výstavu s názvem Já bych chtěl mít tvé foto! (Daguerrotypie – nejstarší fotografická technika ve sbírce Muzea Vysočiny Jihlava), která začíná ve čtvrtek 3. 12. 2015 - 31. 1 . 2016.
Fotografie je již po mnoho let nedílnou součástí našeho života. Je to zázrak, který dokáže zastavit čas, zachytit střípek našeho života a uchovat to, co je pro nás důležité, na čem nám záleží a co milujeme.
“Já bych chtěl mít tvé foto“ je název výstavy, která Vás zavede k prvním pokusům
o zachycení a zvěčnění daného okamžiku. Muzeum Vysočiny Jihlava poprvé představí velmi vzácnou sbírku daguerrotypií, první v praxi používanou fotografickou techniku se zvláštním kouzlem zrcátkového obrazu. Její princip spočívá ve využití halogenidů stříbra jako světlocitlivé látky. Výsledný obraz se zviditelňoval působením par rtuti a byl tvořen částicemi amalgamu stříbra. Je zároveň pozitivem
i negativem, záleží, pod jakým úhlem je daguerrotypie pozorována. Každá byla originálem, bez možnosti kopírování. Pro její vysokou cenu si ji mohli pořídit jen dobře situovaní lidé. Název nese podle oficiálního objevitele Louise Daguerra, který ji představil veřejnosti roku 1839.
Za nejcennější vystavený exponát je považovaný rodinný portrét zhotovený akademickým malířem Janem Malochem v roce 1851. Za pozornost stojí
i daguerrotypie se stereoskopickou úpravou, kdy prohlížením přes kukátko je vnímán prostorový efekt. Díky mistrnému zachycení kouzla okamžiku k nám i dnes po mnoha desetiletích promlouvají dávno zmizelé příběhy elegantních dam a noblesních pánů.
Zvláštní atmosféra dýchne i ze scény dobového fotoateliéru. Návštěvník si tak může zapózovat před malovaným pozadím a pořídit si vlastní podobenku ve stylu předků. Vývoj techniky fotografie je prezentován také ukázkou fotografických přístrojů ze soukromé sbírky pana Pavla Linharta. Nejstaršímu exponátu je více než sto let.

Já chci tvé foto!PN 2015Žebrání zakázáno 
 

Kalendář akcí

Rodinné pasy kraje Vysočina